in

Ken jij deze dichtregels?

Hieronder volgen twaalf bekende Nederlandse dichtregels. Eén of meer woorden zijn daaruit weggelaten. Kun jij die aanvullen?

 • Vraag van

  Het hemelse … heeft zich ten langen leste (Joost van den Vondel)

  • gerecht
  • gewelf
  • gezag
  • gezang
 • Vraag van

  Gezwinde … die op wakk’re wieken staag (Pieter Czn. Hooft)

  • geilaard
  • goden
  • grapjas
  • grijsaard
 • Vraag van

  Mijn vader heeft menige … de doodsteek gegeven (Multatuli)

  • boer
  • meeuw
  • os
  • vrouw
 • Vraag van

  Ik ben geboren in … / En een zucht van de ziedende zee (Jacques Perk)

  • karrensporen
  • Kostverloren
  • metaforen
  • zonnegloren
 • Vraag van

  Ik ween om bloemen in de … gebroken (Willem Kloos)

  • groei
  • haast
  • knop
  • vaas
 • Vraag van

  Ik ging naar Bommel om de … te zien (Martinus Nijhoff)

  • brug
  • kerk
  • markt
  • stad
 • Vraag van

  Denkend aan Holland zie ik brede … (Hendrik Marsman)

  • billen
  • schouders
  • rivieren
  • straten
 • Vraag van

  In Nederland wil ik niet … (Jan Jacob Slauerhoff)

  • doodgaan
  • leven
  • werken
  • wonen
 • Vraag van

  Altijd …, altijd regen, / Altijd dit lege hart, altijd (Jacques Bloem)

  • herrie
  • oorlog
  • ruzie
  • november
 • Vraag van

  Er is een boom geveld met lange groene … (Vasalis)

  • bijlen
  • lokken
  • vlechten
  • wimpers
 • Vraag van

  Terwijl zij knielt en mij aandachtig … (Leonard Nolens)

  • aankijkt
  • gadeslaat
  • observeert
  • pijpt
 • Vraag van

  Wel heb ik nog de wandelstok waarmede / Hij naar verluidt … heeft bekeerd (Jean-Pierre Rawie)

  • drie ketters
  • half Java
  • Wit-Rusland
  • zijn zuster