Algemene voorwaarden van Vragenvuur.com

1. Het gebruik van Vragenvuur.com is vrij. Van gebruikers worden geen vergoedingen verlangd.

2. VragenVuur verwelkomt bijdragen (quizzen, lijsten, polls, persoonlijkheidstesten) van gebruikers van deze website. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en, indien van toepassing, aansprakelijk voor de inhoud van hun bijdragen.

3. VragenVuur behoudt zich het recht voor bijdragen geheel of gedeeltelijk te weigeren, te wijzigen of te verwijderen indien deze:

 • de Nederlandse wet- en regelgeving overtreden
 • niet in het Nederlands zijn gesteld
 • gebreken vertonen in taal, stijl en interpunctie
 • niet aan minimale inhoudelijke kwaliteitsmaatstaven voldoen
 • teveel overlappingen vertonen met andere geplaatste bijdragen
 • niet gericht zijn op een algemeen en volwassen publiek
 • kennelijke onjuistheden bevatten
 • ongepaste, opruiende, beledigende, discriminerende of aanstootgevende teksten of afbeeldingen bevatten, of anderszins aanleiding geven tot ophef of onrust
 • teksten of afbeeldingen bevatten die kennelijk niet vrij zijn van auteursrecht
 • een wervend karakter hebben of bepaalde overtuigingen opdringen
 • hyperlinks bevatten zonder dat VragenVuur hiermee vooraf heeft ingestemd.

4. VragenVuur behoudt zich het recht voor in bijdragen van gebruikers redactionele ingrepen te doen zoals het wijzigen van titels of gekozen categorieën, aanpassen van het formaat van afbeeldingen, wijzigen of toevoegen van tags, noteren van de laatste datum van wijziging. Ook kan VragenVuur hyperlinks toevoegen indien de bijdragen verwijzen naar goederen of diensten die worden aangeboden door partners van VragenVuur.

5. VragenVuur behoudt zich het recht voor geplaatste bijdragen onder de aandacht te brengen op de sociale media.

6. Om in de kosten van de website te voorzien, staat VragenVuur advertenties toe overeenkomstig eigen beleid. Voor de inhoud van deze advertenties aanvaardt VragenVuur geen aansprakelijkheid.

7. Gebruikers die bijdragen ter plaatsing aanbieden, moeten zich akkoord verklaren met deze algemene  voorwaarden en stemmen zodoende in met alle voornoemde bepalingen.