in

Ken je deze Bijbelse vrouwen?

Naast Eva en Maria komen nog vele andere vrouwen in de Bijbel voor. Ken je de tien vrouwen naar wie we vragen?

 • Vraag van

  Tweede echtgenote van aartsvader Abraham. Moeder van Ismaël. Door Abraham weggestuurd nadat zijn eerste vrouw een zoon had gebaard.

  • Hagar
  • Rebekka
  • Sara
 • Vraag van

  Tweede echtgenote van aartsvader Jakob. Moeder van Jozef en Benjamin.

  • Bilha
  • Lea
  • Rachel
 • Vraag van

  Profetes en enige vrouwelijke rechter van de Israëlieten.

  • Chulda
  • Debora
  • Noadja
 • Vraag van

  Moabitische vrouw die naar Bethlehem trok en trouwde met Boaz. Overgrootmoeder van koning David.

  • Naomi
  • Ruth
  • Tamar
 • Vraag van

  Echtgenote van Uria. Koning David zorgde ervoor dat Uria de krijgsdood stierf en trouwde met haar. Moeder van koning Salomo.

  • Batseba
  • Delila
  • Tirza
 • Vraag van

  Joodse echtgenote van de Perzische koning Ahasverus. Voorkwam dat de joden in het Perzische rijk werden uitgeroeid.

  • Esther
  • Hanna
  • Mirjam
 • Vraag van

  Weduwe uit Betulia. Hakte het hoofd af van de Assyrische belegeraar Holofernes.

  • Eliseba
  • Judith
  • Rachab
 • Vraag van

  Zuster van Lazarus. Haalde Jezus over Lazarus op te wekken uit de dood.

  • Elizabeth
  • Martha
  • Tabitha
 • Vraag van

  Volgelinge en beschermster van Jezus. De eerste die hem zag na zijn opstanding.

  • Maria van Bethanië
  • Maria van Klopas
  • Maria Magdalena
 • Vraag van

  Stiefdochter van Herodes Antipas. Vroeg en verkreeg als beloning voor een dans het hoofd van Johannes de Doper.

  • Herodias
  • Saffira
  • Salomé