in

Wat weet jij allemaal over filosofie?

Je krijgt veertien verschillende vragen te zien die allemaal met filosofen te maken hebben. Hoeveel vragen weet jij juist te beantwoorden?

 • Vraag van

  Van welke filosoof is de uitspraak: ”Panta rhei”?

  • Heraclitus
  • Leucippus
  • Xenophanes
  • Cratylus
 • Vraag van

  Welke filosoof kreeg van de staat de gifbeker te drinken omdat hij onder meer verdacht werd van het opruien van de jeugd?

  • Socrates
  • Solon
  • Strabo
  • Seneca
 • Vraag van

  ‘Cogito ergo sum’. Welke filosoof kwam na lang mediteren tot deze wijsheid?

  • René Descartes
  • Denis Diderot
  • Thomas van Aquino
  • Galileo Galilei
 • Vraag van

  ‘De mens is de maat aller dingen’. Van wie is deze uitspraak?

  • Protagoras
  • Pythagoras
  • Prodicus
  • Philolaus
 • Vraag van

  Welke filosoof spreekt over het Categorische imperatief?

  • Immanuel Kant
  • Gottlieb Fichte
  • Gottfried Leibniz
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Vraag van

  ‘De mens moet de sprong telkens weer oorspronkelijker springen’. Welke filosoof deed deze bijzondere uitspraak?

  • Martin Heidegger
  • Jacques Lacan
  • Charles Taylor
  • Bertrand Russel
 • Vraag van

  Welke filosoof moest via Frankrijk, Portugal en Portugal vluchten naar Amerika in 1933?

  • Hannah Arendt
  • Patricia Churchland
  • Mary Midgley
  • Isaiah Berlin
 • Vraag van

  Wie schreef het boek ‘Politeia/de staat’ met daarin de allegorie van de grot?

  • Plato
  • Plotinus
  • Porphyrius
  • Proclus
 • Vraag van

  Van welke filosoof is de term ‘Ataraxia’ afkomstig?

  • Epicurus
  • Epictetus
  • Eubulides van Milete
  • Euclides van Megara
 • Vraag van

  Welke Franse filosoof schreef de boeken ‘Walging’ en ‘Het Zijn en het Niet’?

  • Jean-Paul Sartre
  • Paul Ricœur
  • Gilles Deleuze
  • Emmanuel Levinas
 • Vraag van

  Volgens welke filosoof zijn God en de natuur hetzelfde?

  • Baruch de Spinoza
  • Voltaire
  • Aristoteles
  • Francis Bacon
 • Vraag van

  Welke filosoof schreef het uitzonderlijke boek: ‘Oratio de hominis dignitate’, wat zoveel betekent als ‘rede over de menselijke waardigheid’?

  • Giovanni Pico della Mirandola
  • Niccolò Machiavelli
  • Pietro Pomponazzi
  • Lorenzo Valla
 • Vraag van

  Van welke filosoof is de uitspraak: ”Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen”?

  • Ludwig Wittgenstein
  • Hans Reichenbach
  • Otto Selz
  • Hans-Georg Gadamer