in

Weet jij wat deze belangrijke verdragen uit de 20e eeuw inhielden?

Quiz Belangrijke Verdragen Geschiedenis test lijst overzicht Versailles Inhoud 20e eeuw wat hield houdt in bekende vredesverdragen WO I II oorlogen eerste tweede wereldoorlog koude oorlog internationale

Weet jij wat deze belangrijke verdragen uit de 20e eeuw inhielden? Je krijgt in deze quiz de titels van tien verdragen uit de 20e eeuw te zien. Aan jou de taak om te raden wat de inhoud was van de verdagen!

 • Vraag van

  Het Verdrag van Versailles

  • Beëindigt de Eerste Wereldoorlog
  • Serie van vredesverdragen tussen verschillende landen die officieel de Tweede Wereldoorlog beëindigt
  • Beëindigt de Pools-Russische Oorlog
  • Beëindigt de Grieks-Turkse Oorlog en stelt de grenzen van Turkije vast
 • Vraag van

  Het Verdrag van München

  • Sudetenland wordt met instemming van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geannexeerd door Duitsland
  • De Geallieerden beslissen hoe Duitsland geregeerd moet gaan worden
  • Uitwisseling van vijf dorpen tussen de Amerikaanse en de Sovjet-bezettingszone in Duitsland
  • Verdrag tussen Duitsland en de geallieerden waarbij Duitsland zijn soevereiniteit (beperkt) terugkrijgt
 • Vraag van

  Het Molotov-Ribbentroppact

  • Niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Duitsland
  • Beëindigt de Winteroorlog
  • Roemenië staat de Zuidelijke Dobroedzja af aan Bulgarije
  • Spitsbergen komt onder Noors gezag
 • Vraag van

  De Conferentie van Jalta

  • De Geallieerden beslissen hoe de invloedssferen in Europa komen te liggen na de Tweede Wereldoorlog
  • Alliantieverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie
  • Regelt de aansprakelijkheid van de vervoerder bij internationaal luchtvervoer
  • Het Verenigd Koninkrijk trekt zijn troepen terug uit Egypte behalve rond het Suezkanaal
 • Vraag van

  Het Verdrag van Brussel

  • Militaire samenwerking tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
  • Oprichting van de Verenigde Naties
  • Oprichting van de Raad van Europa
  • Oprichting van de Europese Gemeenschappen
 • Vraag van

  Het Noord-Atlantisch Verdrag

  • Oprichting van de NAVO
  • Bondgenootschap tussen een aantal Noord- en Zuid-Amerikaanse landen
  • Beëindigt officieel de Tweede Wereldoorlog tussen de geallieerden en Japan
  • Verbiedt het plaatsen van kernwapens in de ruimte
 • Vraag van

  Het Warschaupact

  • Alliantieverdrag tussen een aantal Oostbloklanden
  • Toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië tot de EU
  • De Duitse Democratische Republiek erkent de Oder-Neissegrens als oostgrens met Polen
  • Alliantieverdrag tussen Frankrijk en Polen
 • Vraag van

  Het Verdrag van Maastricht

  • Oprichting van de Europese Unie
  • Internationaal verdrag ter voorkoming van klimaatverandering
  • Verbiedt de productie, het in voorraad hebben en het gebruik van chemische wapens
  • Regelt de Duitse hereniging
 • Vraag van

  Het Verdrag van Schengen

  • Maakt vrij verkeer van personen tussen een aantal landen EU-landen mogelijk
  • Bepaalt dat hemellichamen en de ruimte onder het internationaal recht vallen
  • Beëindigt de Tiendaagse Oorlog in Slovenië
  • Gesloten tussen Israël en de PLO; eerste stap in de oplossing van het Palestijnse vraagstuk
 • Vraag van

  Het Verdrag van Dayton

  • Beëindigt de Bosnische Burgeroorlog
  • Liberalisering van dienstverrichtingen binnen de Wereldhandelsorganisatie
  • Wapenstilstand in de Eerste Tsjetsjeense Oorlog
  • Wijzigingverdrag van de Europese Gemeenschappen